Takaisin libreoffice-voikon Windows-version lataussivulle...

Kysymyksiä ja vastauksia

Päivitetty viimeksi 1.2.2022.

Tällä sivulla olevat kysymykset ja vastaukset liittyvät erityisesti Harri Pitkäsen tekemiin libreoffice-voikko-lisäosapaketteihin. Yleisesti Voikkoa koskevia kysymyksiä ja vastauksia löytyy Voikko-projektin FAQ-sivulta.

Mille käyttöjärjestelmille lisäosa on saatavissa?

Näiltä sivuilta lisäosa on saatavissa Windows-käyttöjärjestelmälle. OS X -käyttöjärjestelmälle vastaava lisäosa on saatavilla verteksi.net-sivustolta.

Libreoffice-voikko tulee jo suosituimpien GNU/Linux-käyttöjärjestelmien kuten Ubuntun mukana. Tämä versio ei tuo mitään uutta niihin verrattuna, joten en ole tehnyt lisäosasta Linux-versiota siitäkään huolimatta, että itse käytän Linuxia libreoffice-voikkoa kehittäessäni. Jakeluiden mukana tuleva versio sallii myös omien oikolukusanastojen käytön, joten tästäkään syystä erillistä lisäosaa ei niissä tarvita.

Tarjotaanko lisäosalle tukea?

Tuen tarjoamisesta on mahdollista sopia erikseen; katso yhteystietoni tämän sivun lopusta.

Lisäosan ohjelmistovaatimukset

Lisäosa vaatii suhteellisen uuden version LibreOfficesta sekä Windows-käyttöjärjestelmän. Lisäosan lataussivulla on listattu ne versiot, joiden kanssa lisäosaa on kokeiltu ja joissa sen on havaittu toimivan. Joissakin tapauksissa lisäosa voi toimia myös vanhemmissa ohjelmistoversioissa, tätä vain ei ole testattu.

OpenOffice.orgin käyttäjien kannattaa käyttää lisäosasta syksyllä 2010 julkaistua versiota. Uudemmat versiot toimivat ainoastaan LibreOfficessa.

Käytän Linux-jakelun mukana tulevaa Voikkoa. Miten otan erikoissanaston käyttöön?

Lisäosien mukana tulevat erikoissanastot sekä eräitä muitakin sanastoja voi ladata osoitteesta https://www.puimula.org/htp/testing/voikko-snapshot-v5. Nämä voi asentaa Linuxissa komennolla

unzip dict-erityis.zip -d ~/.voikko

Linux-jakeluiden Voikkoa käytettäessä oman oikolukusanaston voi siis sijoittaa hakemistoon ~/.voikko. Jos teet tämän, muista, että hakemisto ja sen sisältö säilyvät myös käyttöjärjestelmän päivityksissä. Myös uudet versiot Voikosta käyttävät tätä henkilökohtaista sanastoa, mikäli se on yhteensopiva uuden Voikon kanssa. Tällöin jää omalle vastuullesi huolehtia siitä, että henkilökohtainen sanasto tulee päivitettyä tai poistettua.

Mitä eroa eri sanastoilla on?

Yksi Voikko-projektin tavoitteista on tarjota myös oikoluvun erikoissanastoja vapaasti käytettäväksi.

Perussanasto
Perussanasto soveltuu useimmille käyttäjille. Koska perussanastossa on mukana lähinnä yleiskieleen kuuluvaa sanastoa, sen kyky tunnistaa kirjoitusvirheitä on parempi kuin muiden sanastojen. Se ei kuitenkaan sisällä tieteellistä erikoissanastoa, joten esimerkiksi lääketieteellisen ammattitekstin oikolukuun se ei erityisen hyvin sovellu.
Tieteellinen sanasto
Tieteellinen sanasto sisältää perussanaston sanojen lisäksi noin 4890 matematiikan, fysiikan, kemian, biologian, lääketieteen, tietotekniikan ja kasvatustieteen termiä ja nimeä, atk-lyhennettä ja mittayksikön lyhennettä. Suuri osa sanoista on lääketieteen alalta, joten sanasto on erityisen hyödyllinen tällaisten tekstien oikoluvussa.
Murresanasto
Murresanasto sisältää perussanaston lisäksi noin 1480 murteellista, puhekielistä, harvinaista tai vieraskielistä sanaa. Lisäksi tässä sanastossa hyväksytään joitakin jo yleiskielestä poistuneita taivutusmuotoja, joten sitä voi yrittää käyttää myös ”runollisen” tekstin oikolukuun.

Muitakin yhdistelmiä (esimerkiksi matematiikan, fysiikan ja kemian erikoissanasto vanhoilla taivutusmuodoilla) voidaan rakentaa tarvittaessa. Toivon kuitenkin, että nämä kolme vaihtoehtoa riittävät toistaiseksi.

Tarvitsemme apua erityisesti tieteellisten sanastojen laajentamiseen. Jos tarvitset työssäsi tai muualla jotain erikoissanastoa ja olet valmis auttamaan meitä sanaston kokoamisessa, käytä sanastonkeruulomaketta.

Miksei Voikko voi olla valmiiksi mukana LibreOfficessa?

Teknisesti Voikko on mahdollista liittää osaksi LibreOfficea, jolloin sitä ei tarvitsisi erikseen asentaa. Tällaisen mukautetun version levittäminen voisi kuitenkin aiheuttaa hankalia vastuukysymyksiä ohjelman jakelijalle, jos tehdyt muutokset jollain tavoin haittaisivat ohjelmiston toimintaa ja siten toisivat huonoa mainetta LibreOfficen tuotemerkille. Lisäksi libreoffice-voikon lisenssi poikkeaa hiukan itse LibreOfficen lisenssistä, mikä pitäisi huomoida muokatun version dokumentaatiossa.

Voiko libreoffice-voikon asentaa Windowsissa MSI-pakettina?

Kyllä voi, ja tällaisia paketteja on ilmeisesti jo tehtykin. Valmista MSI-pakettia lähdekoodeineen ei kukaan kuitenkaan ole tähän mennessä laittanut julkisesti saataville. Suomessa toimii MSI-paketointia tarjoavia yrityksiä, jolta tällaista palvelua voi kysyä.

Voiko lisäosan asennuksen yhteydessä tapahtuvan lisenssin hyväksynnän automatisoida?

LibreOfficen lisenssikyselyn voi ohittaa automatisoiduissa asennuksissa antamalla unopkg-komennolle parametri --suppress-license. Asennuskriptissä voi käyttää komentoa

"%PROGRAMFILES%\LibreOffice 4\program\unopkg add  --suppress-license --shared \\palvelin\jako\voikko.oxt"

Huomasin erään yrityksen levittävän Voikkoa tuotteensa osana. Onko tämä laillista?

Voikon lisenssi sallii muidenkin jaella lisäosaa, myös maksua vastaan. Lisäosan jakelijan on kuitenkin noudatettava tiettyjä ehtoja, joiden tarkoitus on suojata sekä käyttäjien että lisäosan kehittäjien oikeuksia. Valitettavasti kaikki jakelijat eivät näitä ehtoja noudata. Syynä on ollut tietämättömyys tai piittaamattomuus, tahallisia huijausyrityksiä ei vielä ole tullut tietooni. Me lisäosan kehittäjät voimme tekijänoikeuslain nojalla puuttua väärinkäytöksiin, joten jos epäilet tällaisia tapahtuneen, ota minuun yhteyttä tämän sivun alalaidassa olevaan sähköpostiosoitteen kautta.

Sisältääkö lisäosa kieliopin tarkistinta?

Lisäosa sisältää kieliopin tarkistimen. Se etsii tekstistä mm. välimerkkeihin, isoihin ja pieniin alkukirjaimiin, pilkun käyttöön, sanaliittoihin ja verbirakenteisiin liittyviä mahdollisia virheitä.

Kannattaa huomata, että kieliopin tarkistin ei ole erehtymätön, sillä eräät teknisesti virheelliseltä näyttävät rakenteet voivat joissakin tilanteissa olla kieliopillisesti oikein. Esimerkiksi kirjojen ja taideteosten nimet tulee tavallisesti kirjoittaa isolla alkukirjaimella, vaikka Voikko ehdottaisikin pientä alkukirjainta. Kieliopin tarkistinta parannetaan jatkuvasti, mutta se ei koskaan voi korjata kirjoittajan omaa kieliopin tuntemusta ja siihen perustuvaa harkintaa.

Voinko jotenkin tukea tai sponsoroida Voikon kehitystä?

Voikko on kokonaisuudessaan vapaata ohjelmistoa, joten kaikkien vapaiden ohjelmistojen käytön ja kehityksen tukeminen on paras tapa turvata myös Voikon kehityksen jatkuminen. Muun muassa tästä syystä yksi tapa tukea Voikon ja muiden vapaiden ohjelmistojen kehitystä on liittyä Free Software Foundationin kannatusjäseneksi. Lahjoitukset Amnesty Internationalille, SPR:lle tai muuhun yleishyödylliseen toimintaan ovat nekin mukavia tapoja käyttää Voikon avulla säästyneet eurot hyvään tarkoitukseen.

Jos haluat tukea suoraan jonkin itsellesi tärkeän toiminnon tai sanaston kehitystä, voit ottaa minuun yhteyttä (yhteystiedot tämän sivun lopussa).

Lisäosa ei toimi, mitä teen?

Kokemukseni mukaan useimmissa tapauksissa ongelmat ratkeavat lataussivulta otsikon ”Tunnettuja ongelmia” alta löytyvillä vinkeillä. Ne kannattaa siis lukea huolellisesti ja ajatuksen kanssa pariin kertaan läpi.

On täysin mahdollista, että lisäosan toimimattomuus johtuu jostain muusta tuntemattomasta virheestä. Yleensä virhe voidaan paikantaa ja korjata, jos sitä ryhdytään tarkemmin analysoimaan. Valitettavasti ei ole mitään yksinkertaista ja luotettavaa keinoa tunnistaa, milloin yleiset toimimattomuusongelmat johtuvat viasta itse lisäosassa, milloin viasta LibreOfficessa, käyttöjärjestelmässä, tietokoneessa ja milloin ne ovat käyttäjän tekemän virheen seurausta. Mikäli et onnistu itse ratkaisemaan ongelmaasi, etsi apua asiaan liittyviltä postituslistoilta, keskustelualueilta tai tukea tarjoavista yrityksistä.

Löysin lisäosasta virheen, mitä teen?

Jos löydät lisäosan lähdekoodista virheen, ota yhteyttä Voikon kehittäjiin. Pelkästään se, että lisäosa toimii eri tavalla tai hyväksyy eri sanoja kuin vaikkapa Ubuntun mukana tuleva Voikko ei ole virhe, eikä siitä kannata raportoida.

Tekijän yhteystiedot

Tältä lisäosaa ja lataussivua ylläpitää Harri Pitkänen. Minut tavoittaa Voikkoon liittyvissä asioissa osoitteesta hatapitk@iki.fi.