Hyvä vierailija!

Syksyllä 2010 joukko OpenOffice.orgin kehittäjiä ja muita yhteisön jäseniä irtautui Oracle-vetoisesta kehitysorganisaatiosta ja ryhtyi kehittämään OpenOffice.orgista uutta versiota LibreOffice-nimellä.

Keväällä 2011 Oracle lopetti OpenOffice.orgin kehittämisen ja siirsi oikeuden tuotemerkin käyttöön Apache-säätiölle, joka sittemmin on kehittänyt ohjelmistosta omaa versiota nimellä Apache OpenOffice.

Näitä tapahtumia seuranneina vuosina LibreOffice-yhteisö on kasvanut ylivoimaisesti Apache OpenOfficen kehitysyhteisöä suuremmaksi. Riippumattoman Ohloh-analyysisivuston mukaan viimeisen 12 kuukauden aikana Apache OpenOfficea on kehittänyt 53 ja LibreOfficea 338 henkilöä. Kuten näistä luvuista voi arvata, LibreOffice on kehittynyt nopeammin ja sen käyttäjämäärät ovat kasvaneet nopeasti, erityisesti Suomessa.

Voikon kehittäjän näkökulmasta ohjelmistot ovat jo siinä määrin erilaiset, että ne vaatisivat erilliset versiot Voikosta sekä omat asennus- ja käyttöohjeensa. Kun tästä työstä maksavia käyttäjiä Suomessa on kovin vähän, ei kahden samantapaisen ohjelmiston tukeminen ole ollut strategisesti tai taloudellisesti järkevää. Ainoaksi järkeväksi ratkaisuksi on jäänyt lopettaa Apache OpenOfficen tukeminen ja keskittyä pelkästään LibreOfficeen. Näin vapautuneen ajan olen käyttänyt uusien toimintojen kehittämiseen ja sanaston täydentämiseen, mistä uskon olevan hyötyä kaikille Voikon käyttäjille.

Ymmärrän, että tuen loppuminen harmittaa niitä, jotka eivät syystä tai toisesta ole valmiita siirtymään LibreOfficen käyttäjiksi. Ratkaisun ei kuitenkaan pitäisi tulla kenellekään yllätyksenä, onhan tieto tilanteesta ollut tällä sivulla luettavissa jo lähes kaksi vuotta. Kiitän niitä muutamaa henkilöä, jotka olisivat olleet valmiit avustamaan Apache OpenOfficen tukemisessa testaamalla Voikkoa säännöllisesti. Valitettavasti pelkkä testausapu ei tässä riitä, resursseja olisi tarvittu koko kehitysprosessiin. Muistutan myös, että jos näitä resursseja vielä jostain tarjotaan, on Voikko Apache OpenOfficelle mahdollista palauttaa uudelleen saataville. Avuntarjoukset kannattaa kohdistaa Voikko-projektin postituslistalle.

Niitä, jotka eivät ole vielä LibreOfficeen tutustuneet, suosittelen pistäytymään LibreOfficen suomenkielisillä kotisivuilla ja lataamaan uusimman version. Tähän on myös saatavilla ajantasainen Voikko-lisäosa. LibreOffice sisältää kaikki OpenOfficen ominaisuudet ja suuren määrän kokonaan uusia toimintoja.

Turussa 12.9.2013
Harri Pitkänen