Openoffice.org-lisäosat

Openoffice.orgin toiminnallisuutta voi laajentaa lisäosien avulla. Lisäosat voivat sisältää muun muassa ohjelmalaajennuksia, mallipohjia ja oikoluvun lisäsanastoja.

Tämä ohje on kirjoitettu OpenOffice.orgin versiolle 3.0. Se soveltuu myös LibreOfficelle.

Lisäosan asennus

Lisäosia on mahdollista asentaa sekä käyttäjäkohtaisesti että yhteisesti kaikkien samaa OpenOffice.org-asennusta käyttävien käyttöön. Käyttäjäkohtainen asennus soveltuu parhaiten henkilökohtaisten lisäosien asentamiseen sekä uusien lisäosien testaamiseen. Yhteisasennus on suositeltavampaa, jos lisäosien asennusta halutaan hallita keskitetysti, sekä asennettaessa tärkeimpiä lisäosia, kuten suomen kielen kirjoituksen aputyökaluja sekä mallipohjia.

Käyttäjäkohtainen asennus

Lisäosien hallinta Työkalut-valikossa

Lisäosan asennus käyttäjälle aloitetaan käynnistämällä OpenOffice.org ja valitsemalla valikosta Työkalut kohta Lisäosien hallinta....

Lisäosien hallinta -valintaikkuna

Lisäosien hallinta -ikkunassa näet asennetut lisäosat. Napsauta Lisää....

Avautuvassa "Lisää lisäosia"-ikkunassa valitse lisättävä lisäosatiedosto ja napsauta "Avaa". Tällöin lisäosan asennus alkaa. Asennus saattaa vaatia lisäosan lisenssisopimuksen hyväksymisen. Kun lisäosan asennus on saatu päätökseen, ohjelma palaa takaisin "Lisäosien hallinta"-ikkunaan. Tämän voi sulkea Sulje-painikkeesta.

Yhteisasennus Windowsissa

Lisäosien asennus yhteiskäyttöön voidaan tehdä edellä kuvatun mukaisesti asentamalla lisäosa ryhmän "OpenOffice.org-lisäosat" alle. Asennuksen voi tehdä myös päätteessä unopkg-työkalun avulla komennolla

"C:\Program Files\OpenOffice.org 3.0\program\unopkg.com" add --shared lisäosa.oxt
ja lisäosan poiston komennolla
"C:\Program Files\OpenOffice.org 3.0\program\unopkg.com" remove --shared lisäosa.oxt

Vain käyttäjät, joilla on järjestelmänvalvojan oikeudet, voivat asentaa yhteiseen käyttöön tulevia lisäosia. Windows Vistassa OpenOffice.org tai pääteikkuna on asennuksen ajaksi käynnistettävä valitsemalla käynnistyskuvakkeen toimintovalikosta kohta "Suorita järjestelmänvalvojana". Ennen asennusta OpenOffice.orgin pikakäynnistys on poistettava käytöstä.

Yhteisasennus Linuxissa

Lisäosan yhteisennus tehdään root-käyttäjänä komennolla

/usr/lib/openoffice/program/unopkg add --shared lisäosa.oxt
ja lisäosan poisto komennolla
/usr/lib/openoffice/program/unopkg remove --shared lisäosa.oxt

Linuxissa on parasta asentaa lisäosa käytetyn jakelun pakettienhallintajärjestelmän kautta, mikäli lisäosa on saatavilla jakelun omassa ohjelmapakettimuodossa. Tällöin lisäosa asentuu automaattisesti yhteisasennusta vastaavalla tavalla, eikä järjestelmän ylläpitäjän tarvitse käyttää yllä esitettyjä komentoja.

Yhteisasennus Mac OS X:ssä

Lisäosan yhteisennus tehdään päätteessä komennolla

sudo /Applications/OpenOffice.org.app/Contents/MacOS/unopkg add --shared lisäosa.oxt
ja lisäosan poisto komennolla
sudo /Applications/OpenOffice.org.app/Contents/MacOS/unopkg remove --shared lisäosa.oxt

Lisäosan poisto

Asennettu lisäosa voidaan poistaa lisäosien hallinnan kautta valitsemalla poistettava lisäosa ja napsauttamalla Poista. Joissakin tapauksissa lisäosan tarjoama toiminnallisuus on kuitenkin käytettävissä vielä OpenOffice.orgin sulkemiseen saakka. Esimerkiksi oikoluku toimii vielä oikolukulisäosan poistamisen jälkeenkin, kunnes OpenOffice.org käynnistetään uudelleen.

Lisäosan poisto unopkg-työkalun avulla on esitetty yllä asennusta käsittelevässä ohjeessa.

Lisäosan päivitys

Uusi versio lisäosasta voidaan asentaa lisäosien hallinnan kautta, vaikka vanha versio olisi vielä asennettuna. Tällöin OpenOffice.org päivittää lisäosan uudempaan versioon. Jos päivitys halutaan tehdä unopkg-työkalun avulla, on aikaisemmin asennettu versio poistettava ennen uuden asentamista.

Jotkin lisäosat saattavat tarjota automatisoidun päivitysmahdollisuuden. Tällöin päivityksen voi käynnistää lisäosien hallinnasta painikkeen Tarkista päivitykset... avulla, eikä uutta versiota lisäosasta tarvitse itse hakea verkosta. Lähinnä OpenOffice.orgin lisäosapalvelun kautta asennetut lisäosat tarjoavat tämän toiminnon.

Lisäosien yhteensopivuudesta

C++-kielellä kirjoitetut ohjelmalisäosat ovat käyttöjärjestelmä- ja laitteistoriippuvaisia. Muilla tuetuilla ohjelmointikielillä (OpenOffice.org Basic, Java ja Python) tehdyt ohjelmalisäosat sekä muun tyyppiset lisäosat ovat puolestaan tavallisesti alustariippumattomia. Lisäksi lisäosat voivat vaatia toimiakseen tietyn version OpenOffice.orgista.